אודות המחקר

מדענים סבורים כי המפתח להכחדת מגיפת COVID-19 עשוי להימצא בגנים שלנו. העובדה כי לא כל הנחשפים לנגיף נפגעים בצורה שווה – מכוונת את החוקרים לחפש את המפתח לשוני במבנה הגנטי שהוא, כידוע, שונה בין אדם לאדם.

צוות המחקר בהובלת ד”ר חגית בריס פלדמן, מנהלת המכון הגנטי של המרכז הרפואי סוראסקי תל אביב (איכילוב), יאסוף את נתוני המחלה של מתנדבים ומתנדבות רבים ככל האפשר. נחלק את החולים לקבוצות ולחלקם נבצע ריצוף גנום מלא. נתוני הריצוף ייחקרו במטרה למצוא בהם את ההסבר להבדלים ברמת הפגיעות בחשיפה לנגיף הקורונה.

הבנת המבנה הגנטי הקשור למחלה תאפשר סיווג מהיר ומדוייק של אוכלוסיות שאינן פגיעות או שרמת הפגיעות שלנן נמוכה, לעומת קבוצות שנמצאות בסיכון גבוה לפתח מחלה קשה.

התנדבות למחקר

מתנדבים הם חלק בלתי נפרד מתהליך המחקר. אנשים עם מחלה מסוימת כמו גם אנשים בריאים יכולים לתרום רבות להתקדמות רפואית. ללא מתנדבים, מחקרים קליניים פשוט לא יתאפשרו.

אנשים מתנדבים למחקרים קליניים מסיבות רבות:

 • מתוך רצון לקחת חלק במיגור מגיפת הקורונה העולמית.
 • מתוך רצון לשפר את הטיפול הרפואי לדורות הבאים.
 • בשל קשר למחלה, בין אם באמצעות התנסות אישית ובין אם באמצעות חברים או משפחה.
 • עניין אישי במדע.

השתתפות היא בחירה:

התנדבות למחקר קליני היא בחירה אישית. אינך מחויב/ת לעשות זאת, והשתתפות אינה מתאימה לכולם. לאחר הרשמה למחקר את/ה יכול/ה לפרוש ממנו בכל עת ומכל סיבה שהיא.

קבלת החלטות מושכלת

הסכמה מדעת. לפני שתחליט/י להשתתף במחקר תתבקש/י לעיין במסמך המכונה טופס הסכמה מדעת. טופס זה יספק עובדות מפתח אודות המחקר, כך שתוכל/י להחליט אם השתתפות מתאימה לך. עליך לחתום על טופס ההסכמה מדעת על מנת להשתתף במחקר, אם כי אין מדובר בחוזה – עדיין תוכל/י לפרוש מהמחקר בכל עת.

סיכונים ותועלות

כל מחקר רפואי כרוך ברמת סיכון מסוימת למשתתפים. הסיכונים והיתרונות משתנים בהתאם למחקר המסוים. כדי לעזור לך לקבל החלטה מושכלת, צוות המחקר נדרש לספר לך על כל הסיכונים הידועים היתרונות ואפשרויות הטיפול הרפואי האלטרנטיביות הזמינות.

לשאול שאלות

אם יש לך שאלות לפני שאת/ה מחליט/ה להצטרף למחקר, או בכל עת במהלכו, שאל/י את חברי צוות המחקר. אם השאלות או החששות שלך אינם מטופלים באופן משביע רצון, צור/י קשר עם החוקר הראשי של המחקר.

שמירה על זכויות ובטיחות

 • המרכז הרפואי ת”א יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כל דין, לרבות  חוק הגנת הפרטיות התשמ”א – 1981. 
 • המרכז הרפואי ת”א שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון. 
 • זכותך להפסיק את השתתפותך במחקר בכל זמן נתון. 
 • זכותך לבקש למחוק את כל המידע שנצבר אודותיך בתיקי המחקר
 • בהתנדבות למחקר הנך מסכים/ה ומאשר/ת את מדיניות הגנת הפרטיות של המרכז הרפואי ת”א, והנך מאשר את השימוש  שיעשה המרכז הרפואי ת”א בפרטים הנמסרים על ידך באתר ו/או בדפוסי השימוש שלך באתר.
 • הנך מודע/ת לכך שהפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מכילות מידע אישי, המוגן על פי חוק, וכי לפיכך הגישה למידע כאמור המצוי בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מתבצעת באמצעות הזנת מספר תעודת זהות ותאריך לידה או באמצעות סיסמה אישית בתקשורת מאובטחת ומוצפנת.
 • הנך מודע/ת למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את המרכז הרפואי ת”א מכל אחריות בעניין זה.
 • הנך מאשר/ת כי הובא לידיעתי כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים בו ו/או באמצעותו.
 • הנך מתחייב/צ שלא לעשות באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו הולם או מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי השימוש. אני מצהיר ומתחייב כי אמנע מכל פגיעה או גרימת נזק כלשהו למרכז הרפואי ת”א או לצד שלישי כלשהו באמצעות השימוש באתר.
 • המרכז הרפואי ת”א ינקוט את כל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך, עם זאת, המרכז הרפואי ת”א אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צד שלישי. לפיכך, המרכז הרפואי ת”א לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לגילוי מידע שנמסר על ידך אם הגילוי נובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת המרכז הרפואי ת”א.

המחקר מתבצע בשיתוף

גלילה לראש העמוד